[Article a l’Independent] Amiant, la contaminació silenciosa

Ens agradaria convidar als veins i veines de Gràcia a obrir l’ordinador i fer servir l’eina Google Maps
per mirar la Vila per satèl·lit. Veureu com molts dels terrats dels edifi cis son de color gris amb ratlles regulars. Aquests terrats son d’uralita feta amb amiant. […]

Pots llegir l’article complert clicant en aquest enllaç

Article a l’Independent del 20/11/2020