Cicle: Repensant la medicalització

2 de març a les 18h a la Violeta

Abordatge no farmacològic en la prevenció de fractures en gent gran. Cóm abordem el colesterol?

La mercantilització de la salut és un fenomen de caràcter global, que afecta a tothom i molt especialment als països més desenvolupats. Això comporta dos aspectes claus: la concepció de que la salut és un bé de consum, i la privatització dels sistemes sanitaris.

Són conseqüència de la mercantilització de la salut:

• la medicalització de la vida quotidiana

• el sobrediagnòstic i el sobretractament de problemes de salut

• la negligència del balanç risc-benefici dels fàrmacs i dels procediments diagnòstics i terapèutics

• l’expropiació de les capacitats d’autocura de la ciutadania

• el menyspreu dels determinants socials com factors fonamentals de les creixents desigualtats en salut

El lliure mercat inventa noves malalties, abandona allò que no és rendible, converteix els factors de risc en malalties (colesterol, osteoporosi), augmenta el nombre de persones que es defineixen com malalts, i porta a la societat a la fantasia de que és possible assolir el risc zero d’emmalaltir, i que tot es pot prevenir fent moltes proves i revisions.

Pensem que la medicalització de la vida ens desempodera i ens expropia la capacitat de decidir sobre el propi cos, deixant la nostra salut i malaltia en mans del negoci i del mercat.

Comissió de Salut de l’Associació VeÏnal Vila de Gràcia: salut@avgracia.cat